Đặc Vụ Clarice (Phần 1) – Clarice (Season 1) ()


 

Nhìn lại câu chuyện cá nhân chưa được kể của đặc vụ FBI Clarice Starling, khi cô trở lại chiến trường khoảng một năm sau sự kiện của The Silence of the Lambs (1991).

Mở rộng