Cuộc Sống Khác (Phần 2) – Another Life (Season 2) ()


 

Phi hành gia Niko Breckenridge và phi hành đoàn trẻ của cô phải đối mặt với nguy hiểm không thể tưởng tượng được khi họ thực hiện một nhiệm vụ rủi ro cao để khám phá nguồn gốc của một cổ vật ngoài hành tinh.

Mở rộng