Xion người sở hữu cặp nhẫn Twin dragon và cùng với hội hiệp sỹ Weiss Ritter chống lại các thế lực tà thần ở End Earth. Một năm sau kết thúc của Shining Tears, Xion không thể bảo vệ End Earth được nữa nên cậu giao lại cho Souma học sinh cấp ba được triệu hồi từ một thế giới khác (thế giới thực đấy ). Trong Phần này Souma là nhân vật chính mang lại hoà bình cho 3 chủng tộc trong End Earth là Eft , human và người thú.

Mở rộng