Của Riêng Tôi – Only Mine ()


 

Bị dày vò và bỏ mặc cho đến chết bởi một người tình bị khinh bỉ, một người phụ nữ tìm thấy sức mạnh bên trong mình để hồi phục và trả thù kẻ lạm dụng mình.

Mở rộng