Con Hổ – Tigertail ()


 

Một công nhân nhà máy Đài Loan rời quê hương để tìm kiếm cơ hội ở Mỹ, nơi anh ta đấu tranh để tìm kiếm sự kết nối trong khi cân bằng các trách nhiệm gia đình và tìm kiếm mới trong bộ phim nhiều thế hệ này.

Mở rộng