Cỗ Máy Siêu Nhiên (Phần 1) – Tales from the Loop (Season 1) ()


 

Người dân thị trấn sống trên “Vòng lặp”, một cỗ máy được chế tạo để mở khóa và khám phá những bí ẩn của vũ trụ, trải nghiệm những điều trước đây được giao cho lĩnh vực khoa học viễn tưởng.

Mở rộng