Circle: Hoa Kỳ (Phần 2) – The Circle (Season 2) ()

Hoàn tất (13/13) Phim Bộ, Phim Bộ Mỹ, TV Show


 

Thân thế và chiến lược kết hợp trong chương trình thử nghiệm xã hội và thi tài này, nơi các người chơi trực tuyến tán tỉnh, kết bạn và giả danh để giành lấy 100.000 USD.
Mở rộng