Chuyện Ấy Là Chuyện Nhỏ (Phần 2) – Sex and the City (Season 2) ()


 

Bốn phụ nữ New York đồn thổi về đời sống tình dục của họ (hoặc thiếu nó) và tìm ra những cách mới để đối phó với việc trở thành phụ nữ trong những năm 1990.

Mở rộng