Chúng Ta Chẳng Thể Trưởng Thành – We Couldn’t Become Adults ()


 

Được tạo ra bởi một lời mời kết bạn, 40 điều gì đó nhớ lại các mối quan hệ trong quá khứ của mình từ những năm 90 trở đi, tìm kiếm những hy vọng và ước mơ đã tan biến của mình.

Mở rộng