Chờ Cưới – Status Pending ()


 

Sau sáu tháng với anh chàng Tinder của cô ấy, một thế hệ trẻ thiếu quyết đoán phải vượt qua những kỳ vọng cuộc sống cao mà cô ấy xây dựng từ mạng xã hội để quyết định ngày hôm nay: hoặc thực hiện một chuyến đi vào phút cuối, hoặc ổn định sự nghiệp và mối quan hệ với anh ta.

Mở rộng