Chiến Tranh Giữa Các Vì Sao: Cuốn Sách Của Boba Fett (Phần 1) – Star Wars: The Book of Boba Fett (Season 1) ()


 

Phần ngoại truyện của “The Mandalorian” sẽ có sự tham gia của Temeura Morrison trong vai Boba Fett và Ming-Na Wen trong vai Fennec Shand.

Mở rộng