Một người mẹ, Victoria, đang cố gắng xóa bỏ quá khứ đen tối của mình với tư cách là người chuyển phát ma túy Nga sau lưng cô, nhưng cảnh sát về hưu Damon buộc Victoria thực hiện cuộc đấu thầu của anh ta bằng cách giữ con gái cô làm con tin.

Mở rộng