Chiến dịch Hyacinth – Operation Hyacinth ()


 

Ba Lan, 1985: Không hài lòng với kết quả của một cuộc điều tra giết người, một sĩ quan trẻ ở Warsaw cộng sản bắt đầu một mình để khám phá sự thật.

Mở rộng