Chiến Binh Định Mệnh – The Veil ()


 

Anh chàng chiến binh bị thương tình cờ gặp một bộ lạc nhỏ đang ẩn náu. Chiến tranh đang xảy ra với họ vì vậy họ phải ra ngoài và tìm kiếm nó.

Mở rộng