Chiếc Đũa Quyền Năng: Linh Hồn Samurai – Bright: Samurai Soul ()


 

Izo, một Ronin, và Raiden, một Orc, làm việc để đưa một cô gái yêu tinh trẻ và cây đũa phép cô ấy mang theo đến vùng đất của yêu tinh ở phía bắc.

Mở rộng