Chìa Khóa Bí Mật – The Broken Key ()


 

Trong một tương lai gần, do tác động của luật không khoan nhượng đối với tính bền vững sinh thái của các vật hỗ trợ, giấy đã trở thành một mặt hàng quý hiếm, một vật sở hữu xa xỉ, được kiểm soát bởi “Big Z”: Zimurgh Corporation.

Mở rộng