Chỉ Một Trong Chúng Ta (Phần 1) – One Of Us Is Lying (Season 1) ()


 

Một bộ não, một vận động viên, một công chúa, một tên tội phạm và một “chiếc giỏ đựng đồ” bước vào trại giam – nhưng chỉ bốn người đầu tiên sống sót.

Mở rộng