Cảnh Sát Brooklyn – Brooklyn Nine-Nine (Season 7) ()


 

Jake Peralta, một N.Y.P.D chưa trưởng thành nhưng tài năng. thám tử ở Phân khu 99 của Brooklyn, xảy ra xung đột ngay lập tức với sĩ quan chỉ huy mới của mình, Đại úy Ray Holt nghiêm túc và nghiêm khắc.

Mở rộng