Cánh Cửa Bí Ẩn – Doors ()


 

Không hề báo trước, hàng triệu “cánh cửa” bí ẩn của người ngoài hành tinh bất ngờ xuất hiện trên khắp địa cầu. Trong lúc gấp rút xác định lý do cho sự xuất hiện của chúng, nhân loại phải cùng nhau tìm hiểu mục đích của những dị thường vũ trụ này. Những sự cố kỳ lạ xảy ra xung quanh cánh cửa có tri giác khiến nhân loại đặt câu hỏi về sự tồn tại của chính họ và một thực tại đã bị thay đổi khi họ cố gắng bước vào chúng.

Mở rộng