Cạm Bẫy Chết Người – 51 Nevada ()


 

Sau khi chứng kiến ​​một sự kiện kỳ ​​lạ, một cặp vợ chồng trẻ khởi hành đi cắm trại bên ngoài Khu vực 51 với hy vọng tìm ra câu trả lời.

Mở rộng