Cái Gì Thế Này Ông Nội?! – C’est quoi ce papy?! ()


 

Các bà của Aurore tin rằng việc tìm thấy “Gégé” mà cô ấy vẫn nhắc đến có thể mang lại ký ức mà cô ấy đã mất trong một vụ tai nạn.

Mở rộng