Cái Chết Và Sự Trở Lại Của Siêu Nhân – The Death and Return of Superman ()


 

Cái chết của siêu nhân (2018) và Sự thống trị của siêu nhân (2019) hiện được trình bày dưới dạng một bộ phim hoạt hình dài hơn hai giờ không bị tóm tắt và liền mạch.

Mở rộng