Cái Chết Triệu Đô – Rusty Tullock (Die For A Doilar) ()


 

Rusty, một người lái xe tải bị hỏng phải đối mặt với việc bị trục xuất đồng ý giúp người hàng xóm gợi cảm của anh ta truy tìm kẻ giết chồng cô, nhưng anh ta phải vượt qua bóng ma của quá khứ nếu anh ta làm công việc.

Mở rộng