Các Quý Cô Độc Thoại (Phần 1) – Ladies Up (Season 1) ()


 

Các danh hài Ấn Độ đang lên Prashasti Singh, Kaneez Surka, Supriya Joshi và Niveditha Prakasam mang đến sự hài hước không giới hạn trong loạt chương trình độc thoại này.

Mở rộng