Bộ tứ danh hài Colombia (Season 1) – Locombians (Season 1) ()


 

Bốn danh hài thú vị và thô tục nhất Colombia biểu diễn trước các khán giả thời kỳ hậu cách ly đang rất muốn nghe những câu chuyện của họ.

Mở rộng