Trong một thế giới mà các siêu ác nhân là bình thường, hai người bạn thân thời thơ ấu bị ghẻ lạnh tái hợp sau khi một người nghĩ ra một phương pháp điều trị cho họ sức mạnh để bảo vệ thành phố của họ.

Mở rộng