Bộ Binh Trỗi Dậy: Nguồn Gốc – Rise of the Footsoldier: Origins ()


 

Câu chuyện nguồn gốc về cách Tucker, Rolfie và Pat Tate hợp nhất để thành lập công ty của riêng họ.

Mở rộng