Biệt đội tinh nhuệ L.A. (Phần 1) – L.A.’s Finest (Season 1) ()


 

Loạt phim ăn theo của “Những gã trai hư”: hai cảnh sát đương đầu với bọn tội phạm nguy hiểm nhất thành phố, đồng thời cố gắng bỏ lại quá khứ phức tạp của mình ở phía sau.

Mở rộng