Biệt Đội Săn Ma: Chuyển Kiếp – Ghostbusters: Afterlife ()


 

Khi một bà mẹ đơn thân và hai đứa con của cô đến một thị trấn nhỏ, họ bắt đầu khám phá ra mối liên hệ của mình với Ghostbusters gốc và di sản bí mật mà ông nội của họ để lại.

Mở rộng