Bí Mật Từ Quá Khứ (Phần 1) – Stay Close (Season 1) ()


 

Carlton Flynn mất tích sau 17 năm từ đêm Stewart Green mất tích, và vụ việc gây phản ứng dây chuyền trong cuộc sống của những người có liên hệ với cả hai người họ.

Mở rộng