Bhuj: Niềm Tự Hào Của Ấn Độ – Bhuj: The Pride of India ()


 

Bhuj niềm tự hào của Ấn Độ là câu chuyện về 300 phụ nữ Gujarati đã giúp đỡ Lực lượng Không quân Ấn Độ trong Chiến tranh Bangladesh và Pakistan

Mở rộng