Batman: Halloween Dài – Batman: The Long Halloween, Part One ()


 

Batman điều tra một vụ giết người diễn ra vào ngày nghỉ.

Mở rộng