Bánh Xe Thời Gian (Phần 1) – The Wheel of Time (Season 1) ()


 

Lấy bối cảnh trong một thế giới giả tưởng cao cấp, nơi có phép thuật, nhưng chỉ một số người mới có thể tiếp cận nó, một người phụ nữ tên Moiraine băng qua đường với 5 nam nữ thanh niên. Điều này gây ra một cuộc hành trình nguy hiểm, trải dài khắp thế giới. Dựa trên bộ sách của Robert Jordan.

Mở rộng