Bản Tin Sáng (Phần 2) – The Morning Show (Season 2) ()


 

Nhìn vào bên trong cuộc sống của những người giúp nước Mỹ thức dậy vào buổi sáng, khám phá những thách thức độc đáo mà những người đàn ông và phụ nữ thực hiện nghi lễ truyền hình hàng ngày này phải đối mặt.

Mở rộng