Xoay quanh cái chết bí ẩn của Thủ tướng thứ 2 của Ấn Độ Shri Lal Bahadur Shastri và cố gắng khám phá nếu ông thực sự đã chết một cái chết tự nhiên, hoặc, như bị cáo buộc, đã bị ám sát.

Mở rộng