Bán Chạy – Best Sellers ()


 

Một tác giả cáu kỉnh, đã nghỉ hưu miễn cưỡng bắt tay vào chuyến tham quan sách cuối cùng để giúp đỡ một nhà xuất bản trẻ.

Mở rộng