Bản Án Từ Địa Ngục (Phần 1) – Hellbound (Jiok) (Season 1) ()


 

Mọi người nghe dự đoán về thời điểm họ sẽ chết. Khi thời điểm đó đến, một tử thần xuất hiện trước mặt họ và giết họ.

Mở rộng