Bác Sĩ Mỹ (Phần 3) – The Resident (Season 3) ()

Hoàn tất (20/20)60 min Phim Bộ, Phim Bộ Mỹ, Phim Tâm Lý


 

Một nhóm các bác sĩ tại Bệnh viện Chastain Tưởng niệm phải đối mặt với những thách thức cá nhân và chuyên nghiệp hàng ngày.

Mở rộng