Ánh Sáng Của Đom Đóm – Have You Ever Seen Fireflies ()


 

Thần đồng nổi loạn và bất cần Gülseren xoay xở với nỗi cô đơn, tình yêu và mất mát trước những bất ổn chính trị và thay đổi trong xã hội hiện thời.
Mở rộng