Anh Em Họ Đồng Lòng (Phần 2) – Gentefied (Season 2) ()


 

Các anh em họ nhà Morales nỗ lực duy trì cửa hàng bánh taco của ông nội – và theo đuổi giấc mơ của riêng họ – trong bối cảnh khu vực Los Angeles đang đổi mới nhanh chóng.

Mở rộng