Anh Em Bán Bia (Phần 1) – Brews Brothers (Season 1) ()


 

Hai anh em đối thủ phải làm việc cùng nhau để giữ cho nhà máy bia của họ kinh doanh, nhưng những kẻ lừa đảo tiếp tục tạo dựng công ty của họ với sự hỗn loạn.

Mở rộng