4400 (Phần 1) – 4400 (Season 1) ()


 

4400 người bị bỏ qua, bị định giá thấp hoặc bị gạt ra ngoài lề, những người đã biến mất không dấu vết trong một trăm năm qua đều được quay trở lại ngay lập tức, không già đi một ngày và không còn nhớ gì về những gì đã xảy ra với họ.

Mở rộng